AMBADIKY NY SENTO

“….Ao ambadiky ny sento maro zava-mifangaro,
Fa misy tsikim-pifaliana nefa misy avelon-tsiaro…”
“…ao ambadiky ny sento mody misy tsiky fatratra,
Nefa misy miafina ao ny ranomaso tsy nilatsaka…”

2 Responses to “AMBADIKY NY SENTO”

  1. http://www.factfaces.com

    VD

  2. inciscive

    It costs a ton of money to build a sea wall, and a sea wall does one thing only how much potassium for 20 mg lasix Have you taken estrogen only hormone therapy for menopausal symptoms

Leave a Reply