“….Ao ambadiky ny sento maro zava-mifangaro,
Fa misy tsikim-pifaliana nefa misy avelon-tsiaro…”
“…ao ambadiky ny sento mody misy tsiky fatratra,
Nefa misy miafina ao ny ranomaso tsy nilatsaka…”